Jавен повик | ЦУП
Сподели

Jавен повик

Дата: 16.07.2020

Центарот за управување со промени во рамките на "Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област" објавува
 Jавен повик до сите жени претрприемачки од Северна Македонија, да се пријават за да станат дел од онлајн продавницата www.womenpoweron.com.

??Оваа платформата е финансирана од Делегацијата на ЕУ и има за главна цел да го промовира и поддржи женското претприемништво во услови на КОВИД19.

Се охрабруваат сите жени со регистриран бизнис од производствениот, услужниот и занаетчискиот сектор да се приклучат кон онлајн продавницата, со што ќе им биде овозможена зголемена продажба и промоција на нивните производи/услуги локално и регионално, без паричен надоместок.

Доколку сакате да се приклучите на платформата можете да се пријавите на следниот мејл ana.jankuloska@cup.org.mk

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk