Kонференција во Сараево, Босна и Херцеговина на тема Дијалог и соработка со граѓанскиот сектор за подобри резултати во реформите на јавната администрација. | ЦУП
Сподели

Kонференција во Сараево, Босна и Херцеговина на тема Дијалог и соработка со граѓанскиот сектор за подобри резултати во реформите на јавната администрација.

Дата: 14.03.2017

Целта на регионалната конференција организирана во рамките на ТАКСО регионалната канцеларија и Транспарентност, Босна и Херцеговина, беше да се презентираат постоините напори на граѓанскиот сектор во реформите на јавната администрација, како и размена на искуства помеѓу институциите и граѓанските организации за клучната улога на граѓанскиот сектор во креирање имплементација и следење на реформите во јавната администрација.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk