Погледнете го нашиот лифлет: Што сакаат да знаат граѓаните од локалните власти? | ЦУП
Сподели

Погледнете го нашиот лифлет: Што сакаат да знаат граѓаните од локалните власти?

Дата: 26.10.2016

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk