Седма регионална јавна дебата, на тема Управување со човечки ресурси во единиците на локалната самоуправа | ЦУП
Сподели

Седма регионална јавна дебата, на тема Управување со човечки ресурси во единиците на локалната самоуправа

Дата: 12.11.2018

Во Тетово, се реализира седмата во низ регионални јавни дебати, на тема Управување со човечки ресурси во единиците на локалната самоуправа. 
Освен презентирање и дискусија за резултатите од мониторингот на ниво на Р. Македонија (сите 81 општина), 
посебен фокус на оваа дебата се општините од Полошкиот регион. 
Истражувачи од овој регион се Center for Education and Development - CED и ДРИТА АГВ од Гостивар

Проектот ,,Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите за добро управување” е 
Поддржан од Европската Унија и има за цел да го помогне процесот на реформи на јавната администрација. ??️

Го спроведуваат 
Центар за управување со промени, 
Management Consulting Association “MCA-2000”
Center for Investigative Journalism SCOOP-Macedonia

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk