Потпишан Договорот за имплементација на Програмата за парламентарна поддршка, поддржана од Швајцарија | ЦУП
Сподели

Потпишан Договорот за имплементација на Програмата за парламентарна поддршка, поддржана од Швајцарија

Дата: 17.05.2019

Меѓу Швајцарската амбасада и Национален демократски институт - Северна Македонија вчера беше потпишан Договорот за имплементација на Програмата за парламентарна поддршка, поддржана од Швајцарија.

Со овој проект Швајцарија ќе го поддржи спроведувањето на стратешките цели на Собранието на РСМ за професионално и ефикасно законодавство, парламентарна транспарентност и ефикасна застапеност на интересите на граѓаните.

Центарот за управување со промени е дел од овој проект, имплементиран од страна на NDI North Macedonia.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk