Тимот на ЦУП на обука за Design Thinking | ЦУП
Сподели

Тимот на ЦУП на обука за Design Thinking

Дата: 08.01.2021

Тимот на ЦУП успешно ја заврши обуката за Design Thinking методологијата, која во моментов е една од најпознатите методи ширум светот за редизајнирање на процеси. Со помош на Design Тhinking се создаваат нови иновативни продукти и услуги според потребите на корисниците.

Продолжуваме да инвестираме во човечкиот капитал.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk