Извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска беше дел од панел дискусијата на UNDP MK , на тема „Дигитална демократија“ | ЦУП
Сподели

Извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска беше дел од панел дискусијата на UNDP MK , на тема „Дигитална демократија“

Дата: 16.09.2022

Извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска беше дел од панел дискусијата на UNDP MK , на тема „Дигитална демократија“.

На настанот, директорката ги истакна релациите на дигитализацијата со процесите на добро управување во институциите, мобилизирање на јавноста и потребата од градење на капацитетите и знаењата за дигиталната писменост на населението, проследени со позитивни примери од праксата.

Погледнете го преносот од настанот и слушнете повеќе за дигитализацијата и демократските процеси во нашата држава

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk