Снимени три видеа на жени претприемачки во Елбасан, Албанија | ЦУП
Сподели

Снимени три видеа на жени претприемачки во Елбасан, Албанија

Дата: 04.08.2020

Заврши снимањето на трите видеа на жени претприемачки од реонот на Елбасан, Албанија

Промотивните видеа се дел од маркетинг кампањата предвидена во рамките на Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничниот регион,  со цел промоција на бизнисите на три жени претприемачки.

Елвира, Елса и Нафире ќе добијат професионални видеа кои ќе им послужат за нивна понатамошна реклама и промоција на пазарот.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk