Време за дигитализација на што повеќе услуги за граѓаните | ЦУП
Сподели

Време за дигитализација на што повеќе услуги за граѓаните

Дата: 01.07.2020

Голем исчекор во реформата на јавната администрација е овозможувањето на централна платформа за добивање на електронски услуги од државните институции. Дигитализацијата овозможува поедноставено, поквалитетно и поефикасно добивање на услугите за граѓаните и бизнисите. Фокусот на дигитализација на услугите треба првично да биде кон оние услуги кои им се најпотребни на граѓаните и бизнисите, или пак оние кои се најфреквентни во животниот век на луѓето.

https://cup.org.mk/publication/analysis-of-the-available-electronic-services

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk