Обука за спроведување, мониторинг и евалуација на стратешки планови | ЦУП
Сподели

Обука за спроведување, мониторинг и евалуација на стратешки планови

Дата: 01.03.2024

Во рамки на серијата обуки за јавната администрација, ЦУП организираше две серии ан дводневни обуки за претставниците на централните институции (министерствата) во врска со процесите за спроведување, следење и евалуација на стартешките планови на институциите. 

Стртешкото планирање е многу важен дел од управувањето со јавниот сектор и поради тоа овој период ЦУП организира обуки за спорведување, мониторинг и евалуација на стратешките планови, за службениците од централните институции (министерствата).

Претставниците од повеќе министерства имаа можност заедно со експертите од областа на управување со стратешки планови и проектни циклуси да разменат мислења и научат нови вештини и техники.

Серијата на обуки за јавната администрација се организира во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ е финансиран од UK International Development од страна на Владата на Обединетото Кралство преку British Embassy Skopje и е спроведен од Центарот за управување со промени (ЦУП) во соработка со Влада на Република Северна Македонија

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk