Обука за РИА за вработените во службите на Собранието на РСМ | ЦУП
Сподели

Обука за РИА за вработените во службите на Собранието на РСМ

Дата: 21.12.2021

Во рамки на проектот „Парламентарна програма за поддршка, на 20 и 21 дкември 2021 година, ЦУП одржа дводневна обука за РИА на вработените во Парламентарна буџетска канцеларија и Парламентарен институт при Собранието на РСМ. 

Проценката на влијанието на регулатор (РИА) е системски пристап за проценка на предложените и постојните регулаторни и нерегулаторни алтернативи. Оваа обука ќе придонесе кон зајакнување на капацитетите и знаењата на вработените и пратениците во Собранието на РСМ поефективно да ги анализираат и дебатираат законите кои ги подготвуваат и гласаат.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk