] Обука за главните корисници на системот на системот за управување со јавните набавки во Министерството за одбрана | ЦУП
Сподели

Обука за главните корисници на системот на системот за управување со јавните набавки во Министерството за одбрана

Дата: 29.03.2022

Денес Центарот за управување со промени (ЦУП) одржа обука за вработените во Министертсвото за одбрана (МО) за користење на системот за управување со јавни набавки во Министерството. 

На обуката учествуваа вработените во Секција Ј-4 од Генерал Штабот и Секција за секторот за логистика. На обуката беа опфатени следните теми:

 • Организација на апликацијата
 • Кориснички улоги
 • Планови за јавни набавки
 • Реферати
 • Постапки за јавни набавки
 • Договори
 • Нарачки
 • Контрола на квалитет
 • Испораки
 • Генерирање документи и темплејти
 • Дополнителни модули
 • Нотификации за рано предупредување

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk