Обука по деловен и дипломатски протокол и етикеција за вработените во Собранието на Република Северна Макеоднија | ЦУП
Сподели

Обука по деловен и дипломатски протокол и етикеција за вработените во Собранието на Република Северна Макеоднија

Дата: 14.12.2022

Од 13 до 14 декември 2022 година, во хотел Лимак, ЦУП во рамки на Програмата за парламентарна поддршка организираше обука по деловен и дипломатски протокол и етикеција за службениците во Собранието на Република Северна Макеоднија.

Обуката беше фасилитирана од страна на експерт од Академијата за протокол на Република Македонија и беа опфатени темите за:
- Правила на пресеанс и начини за справување со сивите зони во пресеансот
- Културните разлики во дипломатскиот протокол и избегнување на недоразбирања
- Трендови во интерниот и екстерниот протокол на ЕУ
- Правилно користење на знамиња и титулирање

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk