Обука за стратегиско планирање - Истражувачко новинарство | ЦУП
Сподели

Обука за стратегиско планирање - Истражувачко новинарство

Дата: 31.01.2017

Во периодот 30-31.01 се одржа обука за стратегиско планирање на работата на граѓанските организации кои спроведуваат проекти финансирани во рамки на проектот Истражувачко новинарство чувар на демократијата и човековите права, со цел да ги зајакне нивните капацитети, да им овозможи одржливост на подолг рок, како и да создаде платформа за соработка помеѓу медиумите и граѓанскиот сектор, организирана од страна на Центар за управување со промени ЦУП и Институт за човекови права ИЧП. 

На обуката учествуваат претставници од организациите Цитадела 16, Medium Gostivar, Плоштад Слобода -  Freedom Square, Diversity Media, Center for Investigative Journalism SCOOP-Macedonia , 6th Star и ACT. 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk