Oбука на тема управување со ЕУ проекти и фондови | ЦУП
Сподели

Oбука на тема управување со ЕУ проекти и фондови

Дата: 02.03.2017

Обуката е со цел зајакнување на капацитетите на граѓанските и медиумските организации, но и со цел да се воспостави дијалог и соработка меѓу овие организации, како дел од платформата за соработка која е еден од најважните резултати на проектот.  

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk