] Обука „Спроведување на јавни набавки, законодавна рамка и практики во Република Северна Македонија“ | ЦУП
Сподели

Обука „Спроведување на јавни набавки, законодавна рамка и практики во Република Северна Македонија“

Дата: 20.05.2022

На 19 и 20 мај се одржа обука на тема "Спроведување на јавни набавки, законодавна рамка и практики во Република Северна Македонија" наменета и креирана према потребите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Оваа обука се спроведува во рамки на проектот " Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација" поддржан од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Република Северна Македонија.

Зајакнувањето на капацитетите на КСЗД е една од целите на проектот. Оваа обука оди во таа насока на значајна тема која е клучна за транспарентно и ефикасно работење на државните институции.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk