ДВОДНЕВНА ОБУКА НА ТЕМА „ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО РАМКИ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА“ | ЦУП
Сподели

ДВОДНЕВНА ОБУКА НА ТЕМА „ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО РАМКИ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА“

Дата: 14.11.2021

На 13 и 14 ноември во Маврово се одржа убука на тема „Заштита на лични податоци во склоп а работата на Комисијата за спречување и заштита од дриксирминација“ во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“ поддржан од Обединетото Кралство преку Британската Амбасада во Скопје 

 

Оваа наменски направена обука беше со цел да се добие поширока слика за заштитата на личните податоци во рамки на работата на Комисијата, примањето, располагањето, обработката и објавувањето на податоци со цел нивна заштита како и работа согласно Законот за заштита на лични податоци. На обуката се даде осврт на предизвиците со кои би се соочила Комисијата, особено во однос на дигиталните алатки и начините на нивно користење како и изнаоѓањето на сопствените решенија за сите можни предизвици.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk