Работилница за финализирање на етичкиот кодекс за пратениците во Собранието на РСМ | ЦУП
Сподели

Работилница за финализирање на етичкиот кодекс за пратениците во Собранието на РСМ

Дата: 16.02.2022

На 14 и 15 февруари 2021 година во Кавадарци, во рамки на проектот Parliament Support Programme, Центарот за управување со промени (ЦУП) организира работилница за финализирање на Етичкиот кодекс за пратениците во Собрание на Република Северна Македонија . На работилницата исто така се утврдуваше и Упатството за примена на етичкит кодекс за пратениците во Собрабието на РСМ.

Целта на овие документи е унапредување на парламентарната етика во РСМ.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk