Работилница за унапредување на функционирањето на Собранискиот ТВ канал | ЦУП
Сподели

Работилница за унапредување на функционирањето на Собранискиот ТВ канал

Дата: 08.02.2021

Во рамки на Програмата за парламентарна поддршка, го модерираме процесот на проценка на влијанието на регулативата во однос на унапредување на функционирањето на Собранискиот ТВ канал. Целта е да се придонесе за поголема транспарентност и отчетност на Собранието, но и да се овозможи поквалитетна програма за граѓаните. 
Овој процес започна со денешната работилница на која ги идентификувавме проблемите и ги поставивме основните насоки за унапредување на Собранискиот ТВ канал.  
Инаку, Програмата за парламентарна поддршка е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а се реализира од страна на Националниот демократски институт НДИ, Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас Цивилис Скопје. 
 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk