Работилница за изработка на Функционална анализа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. | ЦУП
Сподели

Работилница за изработка на Функционална анализа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Дата: 29.09.2021

Денес во Јавна соба се одржа работилница посветена на процесот за изработка на Функционалната анализа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. 

Целта на процесот на спроведување на функционална анализа е за да се идентификуваат предизвиците од организациски и функционален аспект во институцијата во која се спроведува и да се предложат конкретни мерки за подобрување на исполнувањето на целите и задачите на институцијата за исполнување на своите надлежности.

Оваа работилница и целокупниот процес за спроведување на функционалната анализа се изведуваат во рамки на Проектот - Борба против дискриминација преку поддршка на работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, финансирана од Владата на Велика Британија преку Британска амбасада Скопје, имплементиран од ЦУП.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk