Работилница за подготовка на Стратешкиот план на Собранието 2022-2026 година | ЦУП
Сподели

Работилница за подготовка на Стратешкиот план на Собранието 2022-2026 година

Дата: 11.06.2021

Собраниската служба предводена од генералната секретарка, Цветанка Иванова, започна со работа на петгодишниот Стратешки план.Собранието се стреми да биде отворена, отчетна и модерна законодавна гранка која работи за граѓаните на Република Северна Македонија.

Стратешки цели:

  1. Функционална парламентарна демократија
  2. Отворен парламент
  3. Проактивна парламентарна дипломатија
  4. Напредна и ефикасна парламентарна служба

Институционални вредности на Собранието:

  1. Професионализам
  2. Непристрасност
  3. Транспарентност
  4. Автономија
  5. Одговорност

Процесот на стратешко планирање е поддржан од Швајцарската програма за поддршка на парламентот преку техничка, материјална и финансиска помош.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk