Рaботилница за стратешко планирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација | ЦУП
Сподели

Рaботилница за стратешко планирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Дата: 21.06.2021

 

Во рамки на проектот „Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство со поддршка на Британската амбасада Скопје, беше одржана  работилница за Стратешко планирање на Комисијата. Ги утврдивме  индикаторите за предвидените цели и активности и ги приоретизиравме активностите за 2022 година. 

ЦУП преку проектот, ќе ја води и поддржи Комисијата низ процесот на поставување стратешки приоритети за извршување на законските одговорности, дејствување како професионална институција посветена на заштита на правото на граѓаните и зајакнување на капацитетите за извршување на функцијата и подобрување на отчетноста пред граѓаните.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk