Работилница за подготовка на ИКТ стратегија на Собранието на Република Северна Македонија | ЦУП
Сподели

Работилница за подготовка на ИКТ стратегија на Собранието на Република Северна Македонија

Дата: 13.12.2022

Во рамки на Програмата за парламентарна поддршка, ЦУП организираше работилница за подготвување на ИКТ стартегијата на Собранието на Република Северна Македонија. 

ИКТ стратегијата ќе биде изработена во текот на неколку месеци низ работилници, состаноци и фокус групи на засегнати страни.

Истата ќе биде изработена согласно стратешкиот план на Собранието, ќе биде развојна и ќе ги следи светските трендови во процесите на дигитализација со цел поголема ефикасност како и достапност на информации за граѓаните.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk