Работилница за Деловникот за работа на КСЗД | ЦУП
Сподели

Работилница за Деловникот за работа на КСЗД

Дата: 12.08.2021

Денеска во рамки на проектот  – „ Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација “, проект финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје, а имплементиран од страна на Центарот за управување со промени, се одржа работилница со цел финализирање на нацрт текстот на Деловникот за работа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во просториите на Комисијата. 

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk