Работилница за вклученост на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан | ЦУП
Сподели

Работилница за вклученост на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан

Дата: 11.06.2021

Центар за управување со промени (ЦУП) ја организира втората работилница во Скопје во рамките на Проектот „Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан“ .

Во мешан формат од 18-20 јуни 2021 година, оваа работилница ќе собере академици, истражувачи, експерти, граѓански активисти и млади луѓе за да разговараат за вклученоста на младите во конструктивен дијалог во врска со минатото, фокусирајќи се на мирот, транзицијата и себе -определување во случајот на Северна Македонија.

Покрај двата дена на работилницата, презентација од говорници, и учество на млади луѓе, третиот ден вклучува посета на Музејот на современа уметност-Скопје - неговата историја и иднина.

Проектот „Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современиот Западен Балкан“ (YOU-WB) е поддржан од Европската унија во рамките на програмата Европа за граѓаните.
 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk