Работилница за вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан | ЦУП
Сподели

Работилница за вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан

Дата: 14.06.2021

Центар за управување со промени (ЦУП) ја организира втората работилница во Скопје во рамките на Проектот „Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан“. Првиот ден од овој мешан настан, слушнете што ќе зборуваат на темата Проф.Др. Денко Малески, кој ќе се осврне на независноста преку мирно самоопределување (случајот со Македонија) и Проф.Др. Љубомир Данаилов Фрчкоски кој ќе зборува за политиката на идентитети и либерална демократија во транзиционите земји во регионот. 

Линк за вклучување: https://us02web.zoom.us/j/83339999848?pwd=dGIxa2lFdFZlZStHOFQwRG50bVZuUT09

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk