РАБОТИЛНИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО КОНСТРУКТИВЕН ДИЈАЛОГ: КОМУНИСТИЧКО МИНАТО ВО СОВРЕМЕН ЗАПАДЕН БАЛКАН- ДЕН 2 | ЦУП
Сподели

РАБОТИЛНИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО КОНСТРУКТИВЕН ДИЈАЛОГ: КОМУНИСТИЧКО МИНАТО ВО СОВРЕМЕН ЗАПАДЕН БАЛКАН- ДЕН 2

Дата: 16.06.2021

Во рамки на втората работилница за Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан, во Скопје, вториот ден ќе разговараме на повеќе теми од областа:

Права на малцинствата: индивидуална или колективна заштита?

Градење на мултикултурно општество: развој и одржување на дијалог меѓу
заедниците

Уставни аспекти на транзицијата во Северна Македонија: Владеење на политичките
партии наспроти управување за граѓаните

Вклучете се во дискусиите заедно со професори, истражувачи, експерти и граѓански активисти.

19.06.2021, 10:00

https://us02web.zoom.us/j/86356406911?pwd=d2Q0Z0tReGEvSy83cGY2Z1BNZzAydz09

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk