Работилница за примена на Кодексот на етичко однесување на пратениците на Собранието на РСМ | ЦУП
Сподели

Работилница за примена на Кодексот на етичко однесување на пратениците на Собранието на РСМ

Дата: 04.06.2021

Членовите на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања и нивните заменици, учествуваа на третата по ред Работилница за примена на Кодексот за етичко однесување на пратениците на Собранието на Република Северна Македонија.

Тема на оваа работилница беше Предлог-кодексот за етичко однесување на пратениците на Собранието на Република Северна Македонија, проследена со дискусија за структурата и областите опфатени со документот.

Овие работилници се организираат во рамки на Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), поддржана од Швајцарската агенција за поддршка и развој.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk