РAБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА | ЦУП
Сподели

РAБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Дата: 14.07.2021

Одржана работилница наменета за креирање на Деловникот за работа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во рамки на проектот „Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“ финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада во Скопје. На работилницата која ја спроведуваа претставници на Центарот за управување со промени, активно учество имаа членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, како и правни експерти и претставници од други организации кои работат во областа на заштита на човековите права и заштита од дискриминација.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk