] Работилница - „Подобрување на информираноста и вклученоста на граѓаните во испораката на јавните услуги со иновативни е-алатки“ | ЦУП
Сподели

Работилница - „Подобрување на информираноста и вклученоста на граѓаните во испораката на јавните услуги со иновативни е-алатки“

Дата: 01.11.2018

Центарот за управување со промени и Асоцијација Зенит, организираа работилница за „Подобрување на информираноста и вклученоста на граѓаните во испораката на јавните услуги со иновативни е-алатки“ , во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“ финансиран од Европската Унија 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk