Работилница „Национални идентитети и колективна меморија во проширена Европа“ | ЦУП
Сподели

Работилница „Национални идентитети и колективна меморија во проширена Европа“

Дата: 04.04.2022

Во рамки на проектот „Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан“, тимот на Центарот за управување со промени (ЦУП) учествуваше на четвртата работилница на тема „Национални идентитети и колективна меморија во проширена Европа“ во Париз, Франција. 

Во рамки на настанот учесниците дискутираа за Европските вредности и културните разлики во Европскиот простор.
Проектот е финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk