Одржана работилница во Собранието на РСМ | ЦУП
Сподели

Одржана работилница во Собранието на РСМ

Дата: 17.05.2021

Во Собранието на РСМ се одржа работилница на која учествуваа членови и заменик членовите на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. Целта на работилницата беше да се дискутира потребата за зајакнување на одредбите од Етичкиот кодекс за пратениците, како и да се идентификуваат областите во кои ќе се доразработи Упатството за примена на кодексот во насока на пресретнување на препораките на ГРЕКО: Работилницата беше спроведена од Центарот за управување со промени, а со поддршка на Националниот демократски институт НДИ во рамки на програмата Програмата за парламентарна поддршка, Мисијата на ОБСЕ во Скопје и ОДИХР.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk