Трета средба на работната група за отворени податоци

Дата: 11.04.2018

Центарот за управување со промени и Министерството за информатичко општество и администрација ја одржаа денеска третата средба на работната група за изработка на националната стратегија за отворени податоци.
Отворените податоци се четвртата компонента на нашиот проект “Поддршка на процесот на реформи на јавната администрација” а на денешната средба присуствуваа претставници на повеќе министерства во владата на Република Македонија, на граѓански организации и на бизнис секторот.

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk