Во тек обука за меки вештини наменета за претставници на домашни мали и средни претпријатија

Дата: 15.10.2018

Во рамки на проектот Надминување на јазот меѓу мултинационалните компании и малите и средни претпријатија во Македонија, во тек e обука за меки вештини наменета за претставници на домашни мали и средни претпријатија со цел  стекнување знаења и вештини за подобра промоција и презентација на услугите и производите пред мултинационални компании и воспоставување соработка.

Галерија на новоста

Обука за меки вештини наменета за претставници на домашни мали и средни претпријатија

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk