Продуктивни средби со CCIS како албански партнер и имплементатор на прекуграничниoт проект за планирање на бизнис и инвестиции

Дата: 14.11.2018

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk