Втора бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион во Тетово | ЦУП
Сподели

Втора бизнис средба со жени претприемачки од Полошкиот регион во Тетово

Дата: 20.01.2019

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk