Tрета и четврта бизнис средба со жени претриемачки од Полошкиот регион | ЦУП
Сподели

Tрета и четврта бизнис средба со жени претриемачки од Полошкиот регион

Дата: 12.02.2019

Совети за подборување на бизнисот, индивиудални работилници и групни дискусии, дел од третата и четвртата бизнис средба со жени претриемачки од Полошкиот регион.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk