Конференција за стандарди за добро управување во единиците на локалната самоуправа

Дата: 17.12.2018

Градоначалници, советници, административни службеници и претставници на граѓански организации дискутираат за потребите од позасилена примена на стандарди за добро управување во единиците на локалната самоуправа.

Конференцијата се организира во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од Delegation of the European Union, Skopje, а имплементиран од Центарот за управување со промени во партнерство со Management Consulting Association “MCA-2000” и Center for Investigative Journalism SCOOP-Macedonia.

За резултатите од истражувањата прочитајте наhttp://www.cup.org.mk/projectspage.php?id=22

Галерија на новоста

Конференција за стандарди за добро управување во единиците на локалната самоуправа

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk