ЦУП во работна посета на Belgian Federal Public Service Policy and Support и Агенцијата за регрутација (SELOR) | ЦУП
Сподели

ЦУП во работна посета на Belgian Federal Public Service Policy and Support и Агенцијата за регрутација (SELOR)

Дата: 20.02.2019

Во работна посета на Belgian Federal Public Service Policy and Support (BOSA) и Агенцијата за регрутација (SELOR) одоговрна за спроведување на постапките за селекција, вработување, унарпедување, разрешување и следење на перформансите на високата раководна служба во белгиската администрација. Оваа работна посета треба да придонесе кон подобро поставување на правната рамка за висока раководна служба.

Посетата се одвива во рамките на проектот Носење промени: добро управување и ефективност во јавната администрација, поддржан од Британската амбасада во Скопје, имплементиран од Центарот за управување со промени (ЦУП) во соработка со Министерство за информатичко општество и администрација .

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk