Стратешко планирање на ЦУП | ЦУП
Сподели

Стратешко планирање на ЦУП

Дата: 29.01.2020

Во тек е работилница за изработка на Стратешкиот план на Центарот за управување со промени. За да постигнеме реални резултати, посветуваме време на добро планирање кое ќе ги постави насоките и приоритетните области на работење на ЦУП во следниот период 2020-2024.
ЦУП им благодари на сите кои што земаа учество и дадоа свој придонес во изработката на СП.
Поддржано од Civica Mobilitas

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk