Sediola Reкu, a young woman entrepreneur, participant in our business planning trainings | CCM
Share

Sediola Reкu, a young woman entrepreneur, participant in our business planning trainings

Date: 19.02.2020

Sediola Recu, a young entrepreneur, participant in our business planning training. Her story is an example of how courage, motivation and work are key to starting and developing your own business.
1. What business do you work with?
My responsibility is to manage social networks and online bookings of Amelia apartments in Ksamil. It's a seasonal job, but it's very interesting. Our main goal is customer satisfaction. Every customer must be satisfied with Amelia Apartments.
Reservations: link
Airbnb: https://www.airbnb.com/users/show/178843316
Facebook: link;
https://www.facebook.com/amelia.ksamil.3
Instagram: https://www.instagram.com/
2. Why did you decide to participate in this type of business planning training within the project for development of women's micro-enterprises in the cross-border area of ​​Macedonia and Albania?
The main goal was to improve work efficiency to increase cooperation in the region, Europe and beyond.
3. In conclusion, do you benefit from training?
Of course, full of new contacts and such training, "floods" you with new ideas. I look forward to other ongoing collaborations.

_____________________________________________________________________________

 

1. Me çfarë biznesi mereni?

Unë menaxhoj rrjetet sociale dhe booking të Amelia Apartments në Ksamil. Është një punë sezonale por mjaft interesante. Qëllimi kryesor është kënaqësia e klientëve. Cdo pushues duhet të largohet i kënaqur nga Amelia Apartments.

Booking: link

Airbnb: https://www.airbnb.com/users/show/178843316

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/amelia-apartments-b5920319a/

Facebook: link; https://www.facebook.com/amelia.ksamil.3

Instagram: https://www.instagram.com/

2. Pse vendosët merrni pjesë trajnimet per Biznes plan?

Qëllimi kryesor ishte përmirësimi i të punuarit në mënyrë eficente për të rritur bashkëpunimet në rajon, Europë dhe më gjerë.

3. Si përfundim, a përfituat diçka nga pjesmarrja trajnime?

Patjetër, plot kontakte të reja si dhe në trajnime të tilla suprizohesh nga ide të reja. Shpresoj në bashkëpunime të tjera në vazhdimësi.

Str. Rajko Zhinzifov no.44-1,
1000 Skopje, North Macedonia

Tel: +389 2 6092 216
Fax: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk