Презентација на резултатите на проектот „Граѓанинот на прво место“ | ЦУП
Сподели

Презентација на резултатите на проектот „Граѓанинот на прво место“

Дата: 12.05.2017

ЦУП одржа презентација на резултатите на проектот „Граѓанинот на прво место“ пред вработените од општина Битола. Според „Барометарот на веб транспарентност", веб страницата на општина Битола моментално најтранспарентно ги прикажува податоците во Република Македонија. Прочитајте повеќе овде

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk