Обука за алатките на односите со јавноста и комуникација со новинари, локалната самоуправа, примери за добивање на информации од јавен карактер

Дата: 06.09.2017

Обука за алатките на односите со јавноста и комуникација со новинари, локалната самоуправа, примери за добивање на информации од јавен карактер.

Обуката ја држи искусниот новинар, Зоран Иванов од центарот за истражувачко новинарство -СКУП Македонија.

Обуката ја следат 25 граѓански активисти од Center for Education and Development - CED и Дрита АГВ, Гостивар.

Проект: "Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на доброто управување".

Овој проект го реализираат Центарот за управување со промени, Management Consulting Association “MCA-2000” и Center for Investigative Journalism SCOOP-Macedonia

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk