Analiza e rregullores kombëtare që rregullon çështjet që i nënshtrohen Kodit të etikës të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut | CCM
Share

Analiza e rregullores kombëtare që rregullon çështjet që i nënshtrohen Kodit të etikës të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

year: 2023

Download View

Related publications

Str.Mitropolit Teodosij Gologanov no.34a,
1000 Skopje, North Macedonia

Tel: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk