Анализа на националната регулатива која ги уредува прашањата кои се предмет на Кодексот за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија | ЦУП
Сподели

Анализа на националната регулатива која ги уредува прашањата кои се предмет на Кодексот за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија

година: 2023

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk