Raport për monitorimin e strukturave menaxhuese në institucionet e sektorit publik | CCM
Share

Raport për monitorimin e strukturave menaxhuese në institucionet e sektorit publik

year: 2023

Download View

Related publications

Str.Mitropolit Teodosij Gologanov no.34a,
1000 Skopje, North Macedonia

Tel: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk