Евалуација на политиките за подобрување на јавните услуги | ЦУП
Сподели

Евалуација на политиките за подобрување на јавните услуги

Автор:

година: 2020

Јавните услуги се во центарот на вниманието во современото општество поради тоа што нивната достапност и добро функционирање влијаат на квалитетот на животот на граѓаните, и придонесуваат граѓаните да се задоволни од институциите и да им веруваат. Квалитетното обезбедување на јавни услуги претставува дел од доброто владеење и е еден од клучните стимули за економски раст. Плаќањето данок, замената на личните документи на кои им истекол рокот, пријавувањето за социјална заштита се некои од најчестите интеракции кои граѓаните ги имаат со извршната власт. Подобрувањето на квалитетот и пристапноста на јавните услуги за сите групи на граѓани, вклучително и ранливите групи, е од клучна важност за градење на довербата на граѓаните во институциите.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk