Основна обука за род, родова еднаквост и воведување на родова перспектива во јавните политики | ЦУП
Сподели

Основна обука за род, родова еднаквост и воведување на родова перспектива во јавните политики

Дата: 06.03.2023

Од 03 до 04 март 2023 година, во Ресурсен центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање во организација на Министерство за труд и социјална политика , ЦУП започна со спроведување на нов циклус обуки за вработените во јавниот сектор.

Започнавме со основна обука за род, родова еднаквост и воведување на родова перспектива во јавните политики фасилитирана од програмската координаторка на ЦУП Искра Белчева Ристовска и проектната координаторка на ЦУП Бранка Минчева Коцевска.

Зборувавме за циклусите на креирање на јавни политики, стратегии за застапување на родова еднаквост во тие процеси како и улогата на родовата статистика при креирањето на јавните политики.

Ресурсниот центар работи како дел од Министерство за труд и социјална политика поддржан од UN Women Skopje во рамки на проектот „Промовирање на родово одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk