Форум на граѓански организации и тинк-тенкови во рамки на Берлинскиот процес 2022 | ЦУП
Сподели

Форум на граѓански организации и тинк-тенкови во рамки на Берлинскиот процес 2022

Дата: 01.11.2022

Програмската координаторка на ЦУП Искра Белчева Ристовска, учесник на Форумот на граѓански организации и тинк тенкови во рамки на Берлинскиот процес ( #CSF2022 ) организиран од страна на Aspen Institute Germany и Südosteuropa-Gesellschaft e.V.

На Форумот беа опфатени повеќе теми од големо општетсвено значење. Поточно, беа дискутирани темите на енергетска ефикасност, климатски промени и оддржлив развој. Исто така, беа опфатени темите на слобода на говор и меди и лажни информации, како предизвици на демократските општетсва. Поради турболентното минато на државите од западен балкан беа опфатеи и темите на помирување и справување со минатото. сите овие теми беа дискутирани од страна на истакнати претставници на граѓански организации од државите на западен балкан и ЕУ. 

Една од пораките кои беа истакнати на Форумот беше тоа дека - Граѓанските организации од Западен Балкан придонесуваат во исполнување на целите на Берлинскиот процес со својата експертиза. Но можат и да креираат позитивна слика за регионот пред граѓаните и носителите на одлуки во ЕУ.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk