Конференција „Предизвиците на жените во руралните средини и нивните заложби“ | ЦУП
Сподели

Конференција „Предизвиците на жените во руралните средини и нивните заложби“

Дата: 18.10.2022

На 17.10.2022 Центарот за управување со промени (ЦУП), заедно со Националната федерација на фармери (НФФ), ја организираше конференцијата со наслов „Предизвиците на жените во руралните средини и нивните заложби“ под покровителство на сопругата на Претседателот на државата г-ѓа Елизабета Ѓоргиевска. 

Конференцијата беше организирана во рамки на проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19“, финансиски поддржан од USAID North Macedonia и The Balkan Trust for Democracy. 

На конференцијата говорници беа жени од руралните средини кои директно ги пренесоа предизвиците со кои жените се соочуваат како и мерките кои треба да бидат преземени за подобрување на нивната социо-економска положба во општетсвото.   

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk