Средба на Министерството за одбрана со граѓански здруженија | ЦУП
Сподели

Средба на Министерството за одбрана со граѓански здруженија

Дата: 05.05.2022

Центарот за управување со промени (ЦУП)  беше дел од средбата со претставници на граѓански здруженија органзирана од страна на Министерството за одбрана, од значење за одбраната и безбедноста и креирањето на јавни политики и отчетно владеење.

со оваа рседба, Министерството за одбрана отпочнува процес на консултативен дијалог со засегнати страни за спроведување на актуелниот процес на реформи во одбраната и безбедноста како основа за користење на сите ресурси во креирањето на јавните политики. Според, Министертсвото за одбрана, нашето општество има нужна потреба за конструктивна атмосфера за важни прашања кои ја детерминираат безбедноста и стабилноста на нашата земја и регионот.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk